Disclaimer

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    • de eigenaar: de eigenaar van de website;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
7. Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website en voor mogelijke schade die daaruit voortvloeit.

Aanvraagformulier